hooku-a-kane & other essential Questions

Papahana: Collecting Aikāne references from Poepoe's Hiiaka Highlights: Nūpepa (TV) Guide, Hoʻokū-a-kāne and gender During my daily collection of aikāne references from Poepoe's Hiʻiaka i stumbled upon a couple things. The first was an interesting series called "Heaha Kahi Mea Hou." From what i can tell  the series was published almost every week between  August 5th 1910 and September 1st, … Continue reading hooku-a-kane & other essential Questions

E hiolo ana na waimaka o ka opua

Papahana: Collecting Aikāne refernces from Poepoe's Hiʻiaka Highlights:  A passage on 2/19/1909 suggests that Hopoe is still alive after Hiʻiaka sees Pele's lava descending on Hopoe and Hāʻena. "O Hiiaka hoi e noho nei me ke aikane ame ke kahu i ke oioina ma Hilo o luna ae o Laupahoehoe, ke lohe nei no oia i … Continue reading E hiolo ana na waimaka o ka opua