E hiolo ana na waimaka o ka opua

Papahana: Collecting Aikāne refernces from Poepoe's Hiʻiaka Highlights:  A passage on 2/19/1909 suggests that Hopoe is still alive after Hiʻiaka sees Pele's lava descending on Hopoe and Hāʻena. "O Hiiaka hoi e noho nei me ke aikane ame ke kahu i ke oioina ma Hilo o luna ae o Laupahoehoe, ke lohe nei no oia i … Continue reading E hiolo ana na waimaka o ka opua

Mentorship and Methodology

Papahana: Hawaiian historical Society Research Day Materials Collected:  "No ka Moe Kolohe"  by Kauikeaouli in 1829   Developing Methods: (inspired by a conversation with Noelani Arista) Disregard Translations (for now) Focus on collecting relevant passages rather than indexing EVERY use Use Papakilo Use Forbes as a first step of collecting a legal chronology (Vol. 2 & … Continue reading Mentorship and Methodology