E hiolo ana na waimaka o ka opua

Papahana: Collecting Aikāne refernces from Poepoe’s Hiʻiaka

Highlights: 

A passage on 2/19/1909 suggests that Hopoe is still alive after Hiʻiaka sees Pele’s lava descending on Hopoe and Hāʻena.

“O Hiiaka hoi e noho nei me ke aikane ame ke kahu i ke oioina ma Hilo o luna ae o Laupahoehoe, ke lohe nei no oia i na olelo apau a na kaikuaana Hiiaka i kamailio aku ai ia pele, ko lakou kaikuaana haku, ua lohe aku la nohoi oia i ke noi ana mai a ua kaikuaana nei i hookai hou a ia nei kau e oli hou aku ai. Nolaila, e kiola aku ana keia i kanaenae na Hopoe i kai o Haena, Oiai oia e noho mai ana ma ka puka o ka hale me na waimaka e hiolo ana ma kona mau papalina, no kona ike ana mai i ka iho aku a ke ahi iloko o ka lehua, a ke kokoe loa aku la i kahi i ku ai kona hale” (Poepoe, Feb. 29, 1909)

also, found a beautiful passage describing the rain:

Pane mai la o Hiiaka: ‘Penei oe e ike ai i kuu make ia Makaukiu. E uwe ana na lani, e hiolo ana na waimaka o ka opua; e pili ana ka hanu o na mea a pau i ke kanike, kui-ke a ka pohaku; lalapa ke ahi o ka po; pouli ka honua i ka ohu kolo mai i uka; pouli nohoi ka moana i ka ohu kolo mai i kai, kupinai wawalo ka leo o ke kai; hue ka wai kea, me ka wai-ula, hoohailepo i ka moana; owa ka honua; upaipai na mauna; a ne ke olai. Ke ike oe i keia mau ouli. E manao iho oe e ke aikane, ua make au. Aka, i ike ole ia keia mau haawina aʻu i hoike aku la ia oe, alaila, aole au i make.’ (Poepoe, March 12, 1909)

Developing Methods: 

  • After collecting in Hiʻiaka, Take a cross section of what kind of articles have aikāne in same paper/ peroid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: